İnsan Kaynakları PolitikamızGüney Çelik Hasır A.Ş.’ nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu "insan kaynağıdır". Bu nedenle temel politikamız; çalışanların yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir ortam oluşturmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde; tüm kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi esas alınmaktadır. Bu bağlamda; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve üreten bir organizasyon kurmak, departmanımızın esas görevidir.

Bu görev bilinciyle politikalarımız iki önemli amaca hizmet etmektedir.

* Bireyleri işlerine ve iş yerinde ki eylemlerinin sonuçlarına sahip çıkmaları için yüreklendirmek,

* Aile kurumsallığı içinde çalışanlarımız için mutlu bir çalışma ortamı ve bu mutluluğun üretim kalitesine olumlu etkisini sağlamaktır.

* Şirketimizin başarı sürekliliğinde en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri memnuniyetine giden ilk basamak olarak görülmektedir.

* Topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini yerinde kullanabilen Güney Çelik; sektöründe gerek çalışmak gerekse çözüm ortaklığı için en çok tercih edilen firma olmaktadır.