Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Metal sektörüne yönelik gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak metal mamulleri üreten firmamız ürettiği ürünler konusunda yüksek rekabet koşullarını yakalamak, ulusal ve uluslar arası pazarlarda varlığından söz ettirmek için aşağıda belirtilen ilkeleri kendisine KALİTE , ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI olarak benimsemiştir.

-Sürekliliği sağlanmış üretim ve proses kalitesi,

-Müşteri memnuniyetini ve kalıcılığını sağlayan ürün kalitesi,

-Kurumsal bir kimlik ile pazarda var olma,

-Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için takım ruhu içerisinde şirket ve departman hedeflerine ulaşılması ve bunların takibi,

-Müşteri şartlarına uyma ve beklentileri karşılama yolu ile tam müşteri memnuniyetinin sağlanması

-Gelişen teknoloji şartlarına zamanında uyum,

-Verimlilik,

-Sistemin daha iyiye gidecek şekilde ISG uygulamalarından yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalığı risklerini önleyecek tedbirler alarak sürekli iyileştirilmesi,

-Sorumlu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum

-Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası Tehlikeli Durum ve Davranışlar İle İlgili Risk Değerlendirmelerini Sistematik Bir Şekilde Yaparak İSG Kültürünü Yerleştirme

-Kaynakların Verimli Kullanımını Sağlayarak Mininum Atık Kültürünü Oluşturma