Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y. Lisans

Doktora

Yabancı Dil Bilgisi

Dil

İngilizce

Almanca

Okuma

Yazma

Konuşma

Bilgisayar Bilgisi

İş Tecrübesi
(Sondan başa doğru)

Kişisel Cevaplarınız
(Gereken yerlere açıklama ekleyiniz)

Diğer Bilgiler

Size ulaşamadığımızda haber verilecek kişinin;

Referanslar
(Çalıştığınız Yerlerde Yönetici/Sorumlu/,Amir Pozisyonunda Olan Kişiler)

Eklemek İstediklerniz

Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere AÇIK RIZAM ile bu iş başvuru formunu doldurarak, verdiğim bu bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi kapsamında Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından işlenmesine AÇIK RIZA verdiğimi beyan ve kabul ederim. Yukarıdaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu beyanda bulunduğum adresim yasal tebligat adresim olduğunu işe alınmam veya aksi durumlarda ilgili tebligat kanununu gereği her türlü tebligatım bu adresime yapılacağını ayrıca bilgilerimim tam ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederim.