İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu "insan kaynağıdır". Bu nedenle, İnsan Kaynakları politikamız; çalışanların yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir ortam oluşturmaktır.

Şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

İnsan Kaynakları politikalarımız iki önemli amaca hizmet eder. Birincisi bireyleri işlerine ve yaptıklarının sonuçlarına sahip çıkmaları için yüreklendirmek, ikincisi ise aile ortamı yaratarak çalışanlarımızın daha başarılı olmalarını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; demir çelik sektöründe çalışmak için en çok tercih edilen firma olmaktır.