Ar-Ge Merkezi

AR-GE Merkezi Hakkında

Güney Çelik Ar-Ge merkezi 17 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan belgesini almıştır. 42 adet farklı disiplinlere sahip personeli ve 800 m2 toplam alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yapılan projelerin içerikleri Teknolojik Bilgi Üretilmesini, Üründe ve Üretim Süreçlerinde Yenilik Yapılmasını, Ürün Kalitesi ve Standardının Yükseltilmesini, Verimliliğin Artırılmasını, Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesini ve Teknolojik Bilginin Ticarileştirilmesini sağlamaktır. Proje çıktılarımızın amacı ise Güney Çelik’in ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü arttırarak firmanın sürdürebilirliğini ve karlılığını sağlamak, ülkemiz içinse demir çelik sektörünün ürün ve teknoloji bazında dışa bağımlılığını azaltmaktır.

Ar-Ge merkezimizde şu ana kadar TÜBİTAK tarafından onaylanmış 6 adet proje bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi tamamlanmış, 3 tanesinin de devam etmektedir. Firmamız yapmış olduğu projelerden bir adet patent başvurusu gerçekleştirmiştir. Personellerimizin bilgi birikimini arttırmak amacı ile eğitimlerine özen gösterilmekte ve lisan mezunu çalışanlarımıza yüksek lisans ve doktora yapma hakkı tanınmaktadır.

Ar-Ge Merkezimizde bulunan kimya, elektronik, mekanik, malzeme karakterizasyon laboratuvarlarımızın yanı sıra farklı üretim süreçlerinin ve yeni ürün deneme çalışmalarımızın gerçekleştirildiği sadece Ar-Ge‘ye hizmet eden pilot hattımız bulunmaktadır.

Güney Çelik A.Ş. Ar-Ge Merkezi; firmanın rekabet gücü ve sürdürülebilirliğini ve ülkemizin demir-çelik sektöründeki teknolojik bilgi birikimi arttırmak amacı ile bütçesini ve eğitimli kadrosunu sürekli arttıracaktır.

Arge Merkezleri Zirve

Ar-Ge Belgemiz

Ar-Ge Laboratuvar

Ar-Ge Laboratuvar