İş Başvuru Formu

KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

 •  
 • Okul Adı
 • Bölümü
 • Başlama Yılı
 • Bitirme Yılı
 • İlköğretim
 • Lise
 • Üniversite
 • Yüksek Lisans
 •  
 • Dil Adı
 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma
 • Yabancı Dil 1
 • Yabancı Dil 2
 • Yabancı Dil 3

İŞ DENEYİMLERİ

 •  
 • Firma Adı
 • Pozisyon-Ücret
 • G-Ç Tarihleri
 • Ayrılma Sebebi
 • İş Deneyimi 1
 • İş Deneyimi 2
 • İş Deneyimi 3

REFERANSLAR

 •  
 • Ad Soyad
 • Firma / Kurum
 • Ünvan
 • Telefon
 • Referans 1
 • Referans 2
 • Referans 3

KİŞİSEL CEVAPLARINIZ

DİĞER BİLGİLER

 •  
 • Ad Soyad
 • Telefon
 •  
 • Acil durumlarda size ulaşamadığımızda haber verilecek kişinin

ÜCRET BEKLENTİNİZ

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ


Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında Güney Çelik Hasır A.Ş.’ nin işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere AÇIK RIZAM ile bu iş başvuru formunu doldurarak, verdiğim bu bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi kapsamında Güney Çelik Hasır A.Ş. tarafından işlenmesine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, grup şirketlere ve bunların yetkililerine ve çalışanlarına aktarılmasına, işe alım süreçlerinde iş başvuru formunda ki referans gösterdiğim kişileri ve bu kişiler dışında şirket, kişi ve kuruluşlardan referans araştırılması yapılmasına AÇIK RIZA verdiğimi beyan ve kabul ederim.

Yukarıdaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu, değişen bilgilerimi en geç bir hafta içinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun tespiti halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talepte bulunmayacağımı ve işverenin bundan doğabilecek zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi, beyanda bulunduğum adresin yasal tebligat adresim olduğunu işe alınmam veya aksi durumlarda ilgili tebligat kanununu gereği her türlü tebligatın bu adresime yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

/** */