Entegre Yönetim Sistem Politikası

Metal sektörüne yönelik gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak metal mamulleri üreten firmamız ürettiği ürünler konusunda yüksek rekabet koşullarını yakalamak, ulusal ve uluslararası pazarlarda varlığından söz ettirmek için aşağıda belirtilen ilkeleri kendisine Kalite, Çevre, İsg Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetimi faaliyetlerini içeren Entegre Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiştir.


  • Sürekliliği sağlanmış üretim ve proses kalitesi,
  • Müşteri memnuniyetini ve kalıcılığını sağlayan ürün kalitesi,
  • Kurumsal bir kimlik ile pazarda var olma,
  • Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması ve bunların takibi,
  • Müşteri istek ve taleplerini müşteri şartlarına uyarak, müşterimizin beklentilerini tam olarak karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Müşterilerimizden şikâyetler aldığımız durumlarda her şikâyeti müşteri memnuniyetini temel alarak objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde incelemek, çözüm ve öneriler sunmak ve ayrıca bu paralelde kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulamak,
  • Gelişen dünya teknoloji şartlarına zamanında uyum,
  • Verimliliği sağlamak,
  • Sistemin daha iyiye gidecek şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi uygulamalarından yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalığı risklerini önleyecek önlemler alarak sürekli iyileştirilme sağlanması,
  • Sorumlu olduğumuz yasalara, mevzuatlara ve diğer şartlara tavizsiz uyum
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak İSG kültürünü yerleştirme
  • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, atıkların oluşum sınıflarına göre değerlendirilmesi ile minimum atık kültürünü oluşturmak ve oluşan atığın kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımını sağlamak, çevresel kirliliği önlemek ve çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Yürütülen iş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi amacı ile tüm ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,
  • Çalışma ortamındaki tehlikeleri belirlemek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve bunlardan kaynaklı İSG risklerini azaltmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği işleyişinde çalışan temsilcilerinin görüşlerini alarak, katılımını sağlamak,
  • Entegre yönetim sistemi şartlarını sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Hem topluma, hem ülkemize, hem de insanlığa bir taahhüt olarak tüketimimizi en aza indirmek ve üretimimizi de en yükseğe çıkarmak, böylece sürdürülebilir gelişmeye güçlü bir katkı vermek,
  • Ürün, makina, sistem ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimli sistem ve ürünleri tercih etmek,
  • Kuruluşumuz, yönetimimiz ve çalışanlarımız olarak Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında belirlenen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak,
  • Yönetimimiz ve çalışanlarımız olarak kurumumuzun kalite, çevre, iş güvenliği, müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği ve enerji yönetim sistem performansını ve entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
HAMZA MENEMENCİOĞLU
GENEL MÜDÜR
/** */