AR-GE

Güney Çelik A.Ş. AR-GE Merkezi 17 Ekim 2014 tarihi itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı, tel sektöründe ilk, demir çelik sektöründe ikinci AR-GE Merkezi olma unvanını almıştır. 40'dan fazla, farklı disiplinlere mensup personeli ve 800 m2'lik merkez alanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Yapılan projeler ile edinilen kazanımlar;
- Teknolojik Bilgi Üretilmesi,
- Üründe ve Üretim Süreçlerinde Yenilik Yapılması,
- Ürün Kalitesi ve Standardının Yükseltilmesi,
- Verimliliğin Artırılması,
- Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi,
- Teknolojik Bilginin Ticarileştirilmesi

Proje çıktılarının amacı Güney Çelik A.Ş.'nin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü arttırarak firmanın sürdürebilirliğini ve karlılığını sağlamaktır. Başta ülkemiz için demir çelik sektörünün ürün ve teknoloji bazında dışa bağımlılığını azaltmak temel gaye olarak belirlenmiştir.

AR-GE Merkezimizde şu ana kadar TÜBİTAK tarafından onaylanmış 6 adet proje bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi tamamlanmış olup 3 tanesinde ise süreç devam etmektedir. Firmamız yapmış olduğu projelerden bir adet patent başvurusu gerçekleştirmiştir. Personellerimizin bilgi birikimini arttırmak amacı ile eğitimlerine özen gösterilmekte ve lisans mezunu çalışanlarımıza yüksek lisans ve doktora yapma hakkı tanınmaktadır.

AR-GE Merkezimizde bulunan kimya, elektronik, mekanik, malzeme karakterizasyon laboratuvarlarımızın yanı sıra farklı üretim süreçlerinin ve yeni ürün deneme çalışmalarımızın gerçekleştirildiği sadece AR-GE Merkezimize hizmet eden pilot üretim hattımız bulunmaktadır.


Güney Çelik A.Ş. AR-GE Merkezi; firmanın rekabet gücü ve sürdürülebilirliğini, ülkemizin demir-çelik sektöründeki teknolojik bilgi birikimi arttırmakta öncü bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda bütçesini ve eğitimli kadrosunu sürekli arttırmayı hedeflemektedir.

/** */