Akredite Laboratuvar

Güney Çelik A.Ş. bünyesinde yapılan testler ulusal ve uluslararası standart deney metotlarına uygun yaparak yapılmaktadır. Böylece verilen hizmetin kalitesi uluslararası seviyeye taşınmaktır. Bu amaçla, Güney Çelik A.Ş. Malzeme Test Laboratuvarında TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Yönetimin hassas çalışmaları ve akreditasyona verdiği önem gereği ilgili birimin tüm personelleri çeşitli eğitimler ile deney ve raporlama süreçlerine adapte edilmiştir.


Güney Çelik A.Ş. Malzeme Test Laboratuvarı yönetim sisteminde TS EN ISO/ IEC 17025 Standart gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak, yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından deney hizmetleri sunulmaktadır.

/** */